Aspectele legate de securitatea manipulării materialelor explozive au condus la apariția unui decalaj relativ ridicat între gradul de mecanizare al lucrărilor de împușcare și cel al celorlalte operații specifice extragerii rocilor tari.

Elaborarea de noi sorturi de materiale explozive și mijloace de inițiere, în special cele cu caracteristici superioare la transport și manipulare, au permis și vor permite în continuare, realizarea de mijloace pentru mecanizarea lucrărilor de împușcare, acestea impunându-se ca o modalitate eficace de creștere a eficienței și gradului de securitate la derocarea cu ajutorul explozivilor.

Preocupările mai recente privind reducerea nivelului de risc, în condițiile apropierii locațiilor în care se efectuează lucrări de împușcare sau dezvoltării unor habitate și obiective industriale în arealul limitrof, au impulsionat diversificarea mijloacelor pentru mecanizarea preparării și încărcării mecanizate a explozivilor in situ. În astfel de condiții din ce în ce mai frecvente, construirea și amplasarea unor depozite de materii explozive conduce la creșterea nivelului de risc și reducerea nivelului de securitate.

Ca urmare, ultimele generații de mijloace pentru mecanizarea lucrărilor de împușcare au vizat reducerea nivelului de risc la utilizare, depozitare și transport, datorită faptului că se transportă și depozitează de regulă precursori care nu sunt încadrați ca materii explozive sau ca bunuri periculoase conform legislațiilor naționale și respectiv clasificării experților Națiunilor Unite potrivit „cărții portocalii”.

Trecerea la mecanizarea lucrărilor de împușcare are ca suport multiplele avantaje oferite – verificate în principal pe plan mondial și parțial în țara noastră – dintre care sunt de amintit:
- reducerea consumului de manoperă și timp comparativ cu încărcarea manuală;
- decongestionarea zonei periculoase în timpul efectuării lucrărilor de împușcare;
- creșterea concentrației de energie explozivă pe unitatea de volum de gaură;
- creșterea coeficientului de transfer a energiei explozive mediului supus dislocării;
- extinderea domeniului de utilizare a explozivilor;
- reducerea costurilor primare datorate explozivilor;
- reevaluarea parametrilor geometrici ai rețelelor de împușcare în sensul creșterii acestora;
- reducerea volumului lucrărilor de perforare cu efectele pozitive ce decurg de aici;
- reducerea volumului de lucrări de împușcare secundare;
- reducerea cheltuielilor de transport, depozitare și pază;
- eficientizarea managementului lucrărilor de împușcare;
- creșterea nivelului de securitate și reducerea nivelului de risc.

Se poate afirma deci, ca în condițiile actuale ale economiei de piață, reevaluarea potențialului de eficientizare a lucrărilor de împușcare prin mecanizarea acestora, trebuie să constituie o preocupare majoră, în acest domeniu existând încă suficiente rezerve ce trebuiesc valorificate.

//nitro-nobel.ro/wp-content/uploads/2021/01/DSC02689-scaled.jpg